Vishwakarma Temples


Vishwakarma Mandir, Near Allora Caves, Aurangabad, Maharashtra.
Vishwakarma Mandir, Phagwada, Central Punjab
Vishwakarma Mandir, Nashik
Vishwakarma Mandir, Valia, Bharuch, Gujarat
Vishwakarma Mandir, Kathaiyya Pool, Bettiah, Bihar
Panchmukhi Vishwakarma Mandir, Dangiyawas, Jodhpur, Rajasthan
Shiv-Vishwakarma Mandir, Bangari, Motihari, Bihar
Vishwakarma Mandir, Maniya Chauraha, Munger, Bihar