Brahminism is basically divided into two groups.

*Arsheya Brahmin
*Parusheya Brahmin

Vishwakarma Brahmins are Parusheya Brahmins rest are Arsheya Brahmims. Due to their five division they are also called Panchal and said to follow 5 Vedas instead of 4.

Vishwakarma are known with different surnames in different states.

State Surname
Bihar and Uttar Pradesh Vishwakarma, Sharma and Thakur
Andhra Pradesh Achari, Chary, and Acharya
Tamilnadu Vishvabrahmins, Kamaalar, Aachari or Aasaari
Maharashtra Suryavanshi, Kale, Dharankar, Chavhan, Pawar, Panhalkar, Yande, Borkar, Ghotekar, Manekar, Dhuratkar, Nagare, Thorat, Ingle, Dangre, Upankar, Mane, Ighe, Lohar, Koshe, Waghodekar, Kumbare, Panvalkar, Dhole, Pakhale. In Konkan Area Shemadkar, Katalkar, Gulekar, Shirvankar, Ghadi, Masurkar, Chapekar, Masurkar, Pomendkar
Gujarat Panchal, Pitroda, Parmar, Pithva, Suthat, Mistry, Wadia, Gohil.
Rajasthan Suthar and Jangid Brahmins
Bengal Karmakar, Lohar, Raut, Majhi, Guli, Gulimajhi, Dandamajhi, Dalui, Sutar
Orissa Moharana, Mohapatra, Sutar, Sahu, Parida

Vishwakarmas Reservation Status
StateCastStatus
Gujarat Lohar OBC
Bihar Lohara, LOhra ST
Bihar Badhai OBC
UP Lohar OBC
MP Lohar OBC
Jharkhand Lohar OBC
Rajasthan Lohar OBC
Rajasthan Badhai OBC
AP Lohar OBC
Kerala Lohar OBC
Tamilnadu Lohar OBC
Maharashtra Lohar NT-B
West Bengal Lohar SC
Himachal Pradesh Lohar SC